ზაზა ლაზარაშვილი
 

აკად. გულნარა ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სამედიცინო დირექტორი. მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ანგიოქირურგიის, ანგიოლოგიის, ფლებოლოგიის სპეციალისტი.

1990-1994 - რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო, ზოგადი ქირურგი.

1994-1998 - ქ.მოსკოვის აკად. ბაკულევის სახ.გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი-ასპირანტი.

1998-1999 - საქართველოს ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ექიმი-ანგიოქირურგი.

1999 - ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების გამგე.

2001-2004 წწ. - თსსუ ქირურგიულ სნეულებათა კათედრა, მიწვეული პროფესორი.

პროფესიული საზოგადოების წევრობა:
საქართველოს ფლებოლოგთა ასოციაცია-თავმჯდომარე, საქ. ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, ევროპის სისხლძარღვთა ქირურგების საზოგადოება (ESVS)-წევრი, ევროპის ვენური ფორუმი (EVF) - დამფუძნებელი წევრი, ევროპის ენდოვასკულური მედიცინისა და ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია (CIRSE) - წევრი.

პუბლიკაციები: 22 სამეცნიერო პუბლიკაცია.