დენტექსი-95

ფართო პროფილის სტომატოლოგიური კლინიკა

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
თერაპია
მაკა ლორთქიფანიძე, მეგი ანანიაშვილი, თამარ სხვიტარიძე, ნატალია სუხიტაშვილი, ეკა ჩიქოვანი-გურგენიძე, გრიგოლ კობახიძე, მარიკა ზურმუხტაშვილი
იმპლანტაცია
დავით სუხიტაშვილი
ორთოპედია
დავით სუხიტაშვილი, ავთანდილ მაჭავარიანი, ირაკლი ანანიაშვილი
პაროდონტოლოგია
ჯანგულ ჯიქიძე, მარიკა ზურმუხტაშვილი
ქირურგია
პროფ. გიორგი მენაბდე, ჯანგულ ჯიქიძე, დავით სუხიტაშვილი
კონტაქტი:
თბილისი, რ.ლაღიძის ქ.8
ტელ.: 923498, 983990
ფაქსი: 2985334
ელ.ფოსტა: dentex95@yahoo.com
ვებ-გვერდი: www.dentex95.com