ლითოტრიფსია

ლითოტრიფსიის ცენტრი ფუნქციონირებს უროლოგიის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე, სადაც 1990 წელს დაინერგა და დღემდე წარმატებით ხორციელდება შარდკენჭოვანი დაავადების მკურნალობა დისტანციური ლითოტრიფსიის მეთოდით.

2002 წ. ცენტრის მოდერნიზაციისა და აღჭურვის შემდეგ შეძენილ იქნა ფირმა Dornier Med Tech-ის ბოლო თაობის ლითოტრიპტორი "Dornier Compact Delta”. 2009 წ. კიდევ ერთხელ მოხდა აპარატურის მოდერნიზაცია. 2010 წ. შეძენილი იქნა უახლესი თაობის მეორე აპარატი. ამჟამად ცენტრში ფუნქციონირებს ორი "Dornier Compact Delta II”.

კონტაქტი:
თბილისი, წინანდალის ქ.9, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, 1 სართ.
ტელ.: 277 44 38
ელ.ფოსტა: info@urologycenter.ge
ვებ-გვერდი: www.litotripsia.ge