ლიგა

სექსოლოგიური პროფილის სამკურნალო - დიაგნოსტიკური გაერთიანება

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
სექსოლოგია
პროფ. არჩილ ბაქრაძე, გურამ ყიფიანი, მაია ჭავჭანიძე, ნანა მამულაშვილი, ნინო შუბლაძე, რობერტ გოგნიაშვილი
კლინიკო-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
დიანა მირზაშვილი
კონტაქტი:
თბილისი, რ.თაბუკაშვილის ქ.19ა
ტელ.: 2725939, 2322121