ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი: დოქტ. მარინე აბაშიძე
დირექტორის მოადგილე: დოქტ. თინა ჯანაშვილი

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
თერაპია
ეკა გაფრინდაშვილი, დოქტ. ეკა იმედაშვილი, ლალი ნამგალაძე, აკად. ზურაბ რობაქიძე, თინა ნანეიშვილი, დოქტ. ნატალია კატანჯიანი, დოქტ. თამარ მაკალათია, ლალი კუპრაშვილი, დოქტ. თეა ვაწაძე, მაკა დიდებულიძე
კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
დოქტ. მაია ბეროძე, ეთერ ვასაძე, ლევან მახალდიანი
დისპანსერულ-პოლიკლინიკური განყოფილება
პროფ. მანანა ღირდალაძე
ჰემატოლოგია
დოქტ. ნანა ლოლაშვილი, იზო ბერაძე, დოქტ. მარინე ბოგველიშვილი, დოქტ. თინა პაპიაშვილი, პროფ. ციალა ჩინჩალაძე, დოქტ. თინათინ კირტავა
კარდიოლოგია
ციცო ომიაძე
პედიატრია
იზო კუპატაძე
ნევროპათოლოგია
დოქტ. ლალი ღლონტი
ტრანსფუზიოლოგიის სამსახური
პროფ. გენადი იოსავა
თანდაყოლილი და შეძენილი ანემიების ლაბორატორია
პროფ. ინა მესტიაშვილი, დოქტ. დალი მარტიაშვილი, დოქტ. ცირა გელიკაშვილი
ციტოგენეტიკის ლაბორატორია
პროფ. ალა ზედგენიძე
კოაგულოლოგიური ლაბორატორია
რუსუდან წერეთელი
იმუნოგენეტიკის და ბიოქიმიის ლაბორატორია
ნესტან გვიშიანი
ექოსკოპია
ბადრი ბოჭოიძე
კონტაქტი:
თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.22
ტელ.: 2395111, 2398583, 2397087, 2394926