ოპტიმედი

კლინიკაში ხორციელდება თვალის დაავადებათა დიაგნოსტირება-მკურნალობა უახლესი მეთოდებით და სრული ოპტიკური მომსახურება.
კლინიკის ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ალექსიძე

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ოფთალმოლოგია
პროფ. ალექსანდრე ალექსიძე, ირინა ალექსიძე, თინა გაბაშვილი, ირინა ონიანი
კონტაქტი:
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.14
ტელ.: 2377019
ელ.ფოსტა: sasha_aleksidze@yahoo.com
ვებ-გვერდი: medportal.ge/optimed