მეთიკლინიკა

ანდროლოგიისა და სექსოლოგიის სადიაგნოსტიკო-სამკურნალო კლინიკა "მეთიკლინიკა" პაციენტებს სთავაზობს უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას თანამედროვე სადიაგნოსტიკო საშუალებებისა და მკურნალობის უახლესი მეთოდების გამოყენებით.
კლინიკის ხელმძღვანელი: დოქტ. თემურ მეგრელიშვილი

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ქალთა და მამაკაცთა სექსოლოგია
დოქტ. თემურ მეგრელიშვილი, თამარ ჯოჯიშვილი
ანდროლოგია
დოქტ. თემურ მეგრელიშვილი
გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგია
დოქტ. ნატალია ცერცვაძე
ენდოკრინოლოგია
ინგა სისვაძე
დერმატო-ვენეროლოგია
თემურ კვიტაიშვილი
სუ-ჯოკთერაპია
ანდრო სამხთუაშვილი, ლევან სამხთუაშვილი
პათანატომია
ნინო მუსერიძე
კონტაქტი:
თბილისი, 0112, თევდორე მღვდლის ქ.13, III სართ.
ტელ.: 2356456, 079 885253
ელ.ფოსტა: meticlinic@gmail.com
ვებ-გვერდი: medportal.ge/meticlinic