კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტი

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი სამკურნალო-დიაგნოსტიკური დაწესებულებაა, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე უნიკალური სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო აპარატურით.
კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: აკად. ფრიდონ თოდუა

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
კომპიუტერული ტომოგრაფია
დოქტ. გიორგი წივწივაძე
მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია
ქეთევან ლაშხი
რენტგენოდიაგნოსტიკა
დოქტ. ვალერი აბულაძე
ულტრაბგეითი დიაგნოსტიკა
პროფ. აკაკი ნადარეიშვილი
კონტაქტი:
თბილისი, 0112, თევდორე მღვდლის ქ.13
ტელ.: 2348119, 2341939, 2354516, 2354679
ელ.ფოსტა: georadiology@gmail.com
ვებ-გვერდი: www.clinicalmedicine.ge