ბაკურ კოტეტიშვილის ფსიქონევროლოგიური კლინიკა

კლინიკის პრიორიტეტებს წარმოადგენს კონკრეტულ ნოზოლოგიათა დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გუნდური პრინციპი; ადამიანის ბიოფიზიოლოგიური რესურსების მაქსიმალურად გამოვლენა, სწორად მართვა და არა აქცენტი აქტიურ მედიკამენტურ მკურნალობაზე; ბავშვის განვითარებაზე მოქმედი ეთნოკულტურული, ფსიქოსოციალური, გენდერული და ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინება.
კლინიკის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცაციების კვლევისა და სოციალური რეაბილიტაციის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ჯერჯერობოთ ერთადერთია ქვეყანაში.

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ნევროლოგია
პროფ. ბაკურ კოტეტიშვილი
ნეონატოლოგია
ნინო კამკამიძე
ოფთალმოლოგია
ნინო ლომსაძე
პედიატრია
მაია ჯიჯიაშვილი
რადიოლოგია
ციური გვარამაძე
რეაბილიტოლოგია
თამარ მოსულიშვილი
სამკურნალო ფისკულტურა და მასაჟი
ხატია მეგრელიშვილი
ფსიქიატრია
ზაზა ვარდიაშვილი
ფსიქოლოგია
მაია პეტაშვილი
კონტაქტი:
თბილისი, ფალიაშვილის ქ.9
ტელ.: 2452625, 2913969
ელ.ფოსტა: bkneuroge@yahoo.com
ვებ-გვერდი: www.bkneuro.ge