ხერხემალი

სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
დიაგნოსტიკა
დოქტ. ნინო ფალიანი-კაციტაძე, დოქტ. ლუბა გიორგობიანი, ლანა გელოვანი, იზოლდა ტეფნაძე
სამკურნალო მასაჟი, მანუალური თერაპია, სამკურნალო ფისკულტურა
ვალერი ედიშერაშვილი, დავით ღვინიაშვილი
ფიზიოთერაპია
მანანა ფორაქიშვილი, მანანა ლომიძე
კონტაქტი:
თბილისი, პეკინის ქ.5
ტელ.: 2143397, 8 790 915197
ვებ-გვერდი: www.vertebra.ge