მარჯანი

დერმატოვენეროლოგიის და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
დერმატოვენეროლოგია, დერმატოქირურგია, ტრიქოლოგია, ესთეტიკური მედიცინა
პროფ. ნატო კილაძე, აკად. ბორის კორსანტია, ნატო კორსანტია, თეონა შულაია, ციცნა ბენდელიანი
ლაბორატორია
მაია ტრიპოლსკი
კონტაქტი:
თბილისი, კოსტავას ქ.13
ტელ.: 2922613, 2932069, 2994423
ფაქსი: 2997833
ელ.ფოსტა: marjani_medicine@yahoo.com, marjani@marjani.ge
ვებ-გვერდი: www.marjani.ge