113

შპს "ქ.თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

კონტაქტი:
თბილისი, 0167, ქერჩის ქ.N8
ტელ.: 113, 112(მხოლოდ მობილურებისთვის), 557004, 547082