910 910

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

კონტაქტი:
თბილისი, პ.იაშვილის ქ.13
ტელ.: 2910910