სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, 0179, ფალიაშვილის ქ.40, ტელ.: 2290671, 2290635, 2290672, ფაქსი: 2290672, ელ.ფოსტა: cito2@access.sanet.gemedportal.ge/cito