სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, 0160, ალ.ყაზბეგის გამზ.14ბ, ტელ.: 2369223, 599 436 000, www.charekishvili-clinic.ge
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.18ა, ტელ.: 2391934, ფაქსი: 2393542, ელ.ფოსტა: clinicarea@rambler.rumedportal.ge/clinicarea
თბილისი, ქავთარაძის ქ.16, ტელ.: 2305060, 2305055, 595516060, ელ.ფოსტა: vano_mg@yahoo.comwww.reprod.ge