სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.14, ტელ.: 2377019, ელ.ფოსტა: sasha_aleksidze@yahoo.commedportal.ge/optimed
თბილისი, ჩაჩავას ქ.1, ტელ.: 2516588, 599 585965, 571 404646, ელ.ფოსტა: ortogeorgia@yahoo.commedportal.ge/ortogeorgia
თბილისი, ქავთარაძის ქ.16, ტელ.: 2545353 2301080, ფაქსი: 2301080, ელ.ფოსტა: oftalmij@posta.geoftalmij.ge
თბილისი, 0179, ფალიაშვილის ქ.15, ტელ.: 2290066, 2294747, ელ.ფოსტა: oxford.tbilisi@gmail.comwww.oxford-med.ge
თბილისი, 0177, რუსთაველის გამზ.28, ტელ.: 2986486, 2989955, 599 559961, ელ.ფოსტა: alashvilit@gmail.comwww.curamediana.ge