სამედიცინო მომსახურება
                                                                                                  
თბილისი, 0159, კ.ჩაჩავას ქ.5, ტელ.: 2522079, 2520974, ფაქსი: 2521075, ელ.ფოსტა: center.of.surgery@gmail.commedportal.ge/center.of.surgery
თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ.5ა, ტელ.: 2957744, 2950626, 2954643, ელ.ფოსტა: geoncdv@gmail.comwww.ncdv.ge
თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ.42, ტელ.: 2224417, 2225769, 577229922, ფაქსი: 2225769, ელ.ფოსტა: contact@carapsmedline.gewww.carapsmedline.ge
თბილისი, თბილისი, ჟ.შარტავას 35/37, ტელ.: 2 24 03 30, 551 03 30 30, ელ.ფოსტა: cliniccardio@yahoo.com, cardioexperts@yahoo.com
თბილისი, ლუბლიანას ქ.5, ტელ.: 2517638
თბილისი, 0108, თაბუკაშვილის ქ.27, ტელ.: 2998277, ფაქსი: 2998747, ელ.ფოსტა: larry@marji.net
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.83/11, ტელ.: 2537300, 2950033, medportal.ge/cardioexpressdiagnostic
თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ.83/11, ტელ.: 004 950000 390000
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ.8, ტელ.: 2 47 84 94, ფაქსი: 2 47 05 08, ელ.ფოსტა: cardionetcardiology@yahoo.commedportal.ge/cardionet
თბილისი, მცხეთის ქ.8, ტელ.: 2252816 2141480
თბილისი, 0112, თევდორე მღვდლის ქ.13, ტელ.: 2348119, 2341939, 2354516, 2354679, ელ.ფოსტა: georadiology@gmail.comwww.clinicalmedicine.ge
თბილისი, ჯანაშვილის ქ.3ა, ტელ.: 9444 956165
თბილისი, ს.ცინცაძის ქ.16, ტელ.: 22430101, ელ.ფოსტა: info@curatio.ge