logo
GE 
    ოფიციალური ინფორმაცია
ჯანდაცვის სისტემა
ჯანდაცვის რეფორმა
საერთაშორისო აქტები
სამედიცინო ეთიკა
განათლება და მეცნიერება
გაიდლაინები
პროგრამები
სტანდარტები
სტატისტიკა
ორგანიზაციები
    სამედიცინო მომსახურება
სასწრაფო დახმარება
ჰოსპიტლები
დიაგნოსტიკა-მკურნალობა
მეანობა-გინეკოლოგია
ჯანმრთელობა და სილამაზე
სტომატოლოგია
ლაბორატორიები, სისხლის კომპონენტები
სპეციალისტები
სამედიცინო ცნობარი
პირველი დახმარება
პროფილაქტიკა
ლაბორატორიული გამოკვლევები 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
მედიცინის ისტორია
მედიცინა და რელიგია
არჩილ შენგელიას სამედიცინო ენციკლოპედია
ტერმინები და განმარტებები


    მოკლევადიანი სასერთიფიკატო კურსი - "თანამედროვე ჰოსპიტლების მენეჯმენტი“

საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა აცხადებს მიღებას მოკლევადიან სასერთიფიკატო კურსზე „თანამედროვე ჰოსპიტლების მენეჯმენტი“.

„ჰოსპიტალური მენეჯმენტი“-ს კურსი შემუშავებულია USAID/HSSP პროექტის ფარგლებში (ლუის მაიერსის PHD, MPH, ბრედ დანიელის MHA, FACHE, გერგანა ანდრეევას MBA მიერ).

სასწავლო კურსი აგებულია საქართველოს ჰოსპიტლების მართვაში არსებულ საჭიროებათა შესწავლის საფუძველზე, გაიარა აპრობაცია და ხორციელდება საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის მიერ.

კურსის ღირებულება 750 ლარი.

კურსი შედეგა 3 მოდულისაგან (საკონტაქტო 48 სთ):

1. ჰოსპიტალში ადამიანური რესურების მართვის ძირითადი საკითხები – 16 სთ. 4, 5, 6 ნოემბერი, ღირებულება 250 ლარი.

2. ფასწარმოება და ხარჯები ჰოსპიტალში – 16 სთ, 11,12,13 ნოემბერი ღირებულბა 250 ლარი

3. ჰოსპიტლის ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამის შემუშავება – 16 სთ ,18,19, 20 ნოემბერი. ღირებულება 250 ლარი.

 • კურსის სრულად (სამივე მოდულის) აღებისა და წარმატებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა USAID/HSSP –ისა და საქართველოს უნივერსიტეტის ერთობლივი სერთიფიკატი.
 • სრული კურსის აღებისას მოქმედებს ფასდაკლება და ღირებულება შეადგენს 690 ლარს.

ჯგუფში მსმენელთა რაოდენობა შეზღუდულია.

მსმენელებს სრულად მიეწოდებათ სასწავლო–პრაქტიკული მასალა.

სწავლა იწყება ა.წ. 4 ნოემბერს და სრულდება 20 ნოემბერს.

კურსის მიზანი და შედეგები:

ჰოსპიტლის ეფექტური მართვის მიზნით მაღალი დონის მენეჯმენტის გადამზადება ადმიანური რესურების, ფინანსებისა და ხარისხის მართვის ძირითად მიმართულებებში.

სწავლების მეთოდები – ინტერაქტიული, პრაქტიკული სავარჯიშოები (შემთხვევები/ მაგალითები), დისკუსია, დავალებები, გუნდური მუშაობა.

მსმენელები შეძლებენ:

 • ადამიანური რესურსების მართვის ხუთიფართოსფეროსაღწერას
 • ადამიანური რესურსების მართვის თვითშეფასების პროცესის წარმართვას მართვის მეცნიერებათა რიგი მეთოდოლოგიების საშუალებით, რომელიც გამოიყენება ჯანდაცვის ორგანიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის სწრაფი შეფასების ინსტრუმენტად
 • თავიანთ ორგანიზაციებში იმ ეტაპის განსაზღვრaს, რომელზეც იმყოფებიან ადამიანური რესურსების მართვის განვითარების კუთხით
 • ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებითქვეყანაშიმიმდინარეჯანდაცვის სექტორისრეფორმის შედეგების ახსნას
 • ადამიანური რესურსების მართვაში ჰოსპიტლის მენეჯერის მთავარი როლისაღწერას
 • თავიანთ საავადმყოფოებში ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში არსებული სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებას
 • მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ ფაქტიურ ხარჯებთან და მარჟასთან მიმართებაში ფასწარმოქმნისა და ხელშეკრულებით განპირობებული საკითხების განსაზღვრის საჭიროების აღქმა.
 • იმ სამედიცინო მომსახურებების განსაზღვრა, რომლებიც ყველაზე მეტად გამოყენებადი და ღირებულია.
 • ჰოსპიტალის მენეჯერისთვის ხარჯებთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციის და მისი გამოყენების აღწერა.
 • ჰოსპიტალის მენეჯერის როლის განხილვა განყოფილებების ფუნქციონირების კოორდინირებასთან მიმართებაში, რომელიც მიზნად ისახავს ხარჯებთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციის შეკრებას.
 • მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული საერთო ხარჯების (პირდაპირი, არაპირდაპირი ოპერაციული ხარჯები, კაპიტალური ხარჯები და მომავალში მომსახურების გაწევისათვის საჭირო მარჟა) გაგებისა და გამოთვლის უნარი.
 • ჰოსპიტალის ხარჯების ანგარიშის ანალიზი
 • ხარჯების ანგარიშის/ინფორმაციის გამოყენება ბიზნეს გადაწყვეტილებების მისაღებად.
 • ხარჯების ანგარიშის/ ინფორმაციის გამოყენება იმის განსაზღვრის მიზნით, თუ რამდენად მისაღებია არსებული სადაზღვევო ანაზღაურება - ხარჯების დაფარვა.
 • ფასის თეორიისა და ტაქტიკის გაცნობიერება.
 • მომსახურების ხარჯებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება შესაძლებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ფასებზე შეთანხმების მიზნით.
 • მოქმედების გეგმის ანალიზის გაცნობიერება და განხორციელება სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფისა და ნაკლოვანებების შემთხვევაში შესაბამისი გეგმის შედგენის მიზნით.
 • ფასწარმოქმნის ინტეგრირება სტრატეგიული და ფინანსური დაგეგმვის პროცესში.
 • მთავარი პრინციპების აღწერას, რომლებსაც ეფუძნება ჰოსპიტლის ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამა
 • ხარისხის გაუმჯობესების პირველადი გეგმის შემუშავებას
 • იმის განმარტებას, თუ რას ნიშნვას ,,პაციენტის უსაფრთხოების კულტურა” და როგორ უნდა განვითარდეს ეს კულტურა და როგორ აისახება მომსახურების ხარისხზე
 • ხარისხის გაუმჯობესების გეგმების გამოყენებას
 • ჰოსპიტლის ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის პროგრამის მნიშვნელოვანი როლის განმარტებას
 • ჰოსპიტალური შემთხვევების ანგარიშგების სისტემის შემუშავებას
 • სადაზღვევო ინდუსტრიასტან ხელშეკრულებების გაფორმების ტექნიკა და დაზღვევის რეგულაციები

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 1.11.2011

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ: cv, პირადობის მოწმობის ასლი, დიპლომის ასლი, სურათი/ელეტრონული, მოტივაციის ან რეკომენდაციის წერილი და სარეგისტრაციო გადასახის გადახდის ქვითარი. ყოველივე შესაძლებელია მოწოდებულ იქნეს ელექტრონულ ფორმატში9დასკანერებული) n.skhvitaridze@ug.edu.ge საბუთების მიღება და დამატებითი ინფორმაცია ამავე მეილზე.

არაელექტრონულად საბუთების მიღება მოხდება 23 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით, საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში, კოსტავას 77/ა, პირველი კორპუსი ოთახი 403, მობ/ტ. 5 99 576287 ნათია სხვიტარიძე,

სარეგისტრაციო შესატანი 150 ლარია, რომელიც შედის ერთიან გადასახადში, სრული თანხის დაფარვა ხდება პირველ სასწავლო კვირას. სწავლების საფასური (მ.შ. სარეგისტრაციო) ირიცხება შემდეგ ანგარიშზე:

მიმღები ბანკი  -სს “ბაზისბანკი”
ბანკის კოდი – 220101956
საიდენტიფიკაციო კოდი 205 037 137
ანგარიშის ნომერი  - ა/ა 8736095:

საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა

2011.10.17


ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში
ინტერნეტ მარკეტი
 დიეტები
 კოსმეტოლოგია
  წყალი
  მასაჟი
  სტომატოლოგია
  სქესობრივი ცხოვრება
  დასვენება, ტურიზმი, ჯანმრთელობა
  ბავშვი
  ორსულობა, გინეკოლოგია, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა
  კოლოპროქტოლოგია
  შეკრულობა
  უროლოგია
 რა უნდა ვიცოდეთ დიარეის შესახებ
 ჯილეხი
 ეპილეფსია
 ადამიანის გენომი
 ადამიანის რეპროდუქცია
 ალერგია
 არტერიული ჰიპერტენზია
 გრიპი და სხვა რესპირატორული დაავადებები
 ვენების ვარიკოზული დაავადება
 ვირუსული ჰეპატიტი
 ვიტამინები
 იმუნიზაცია და ვაქცინაცია
 კომპიუტერი და ჯანმრთელობა
 მალარია
 ოსტეოპოროზი
 საკვებით და წყლით გადაცემადი ინფექციები
 სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები
 ტკივილი გულის არეში
 ფრინველის გრიპი
 შაქრიანი დიაბეტი
 შიდსი
 ჯანსაღი კბილები
 ჯანსაღი კვება
 ჰიპერჰიდროზი - ჭარბი ოფლიანობა

დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ...

მოგწონთ თუ არა ”მედპორტალი”?

   ***  1505 "სამინისტროს ცხელი ხაზი"    ***   2 398018 "შიდსი - ცხელი ხაზი"    ***  2 911926 "ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი"    ***  2 103003 "პაციენტის ცხელი ხაზი"    ***  2 103003 "ჯანდაცვის ომბუდსმენი"    ***  2 960505, 2 921000 "ნდობის ტელეფონი"    ***  2 941208 "ნარკოლოგიური დახმარების საკონსულტაციო ცხელი ხაზი"

საავტორო უფლებები დაცულია © პარტნიორები ჯანმრთელობისათვის (PfH) , ჯმნც (NHMC)
თბილისი, 2006