ტერმინები და განმარტებები
GE 
მოძებნე:      დასახელებით     აღწერილობით
                                                                                                  
დასახელება
აღწერილობა
აბრევიატურა
ვიტილიგო, ლეიკოდერმა
კანის თეთრი ლაქები, დაკავშირებულია კანში პიგმენტის შემცირებასა ან სრულ გაქრობასთან.
ვომიტუსი, ღებინება
მოგრძო ტვინში არსებული ღებინების ცენტრის აგზნებით განპირობებული რთული კოორდინირებული სამოძრაო აქტი - კუჭის შიგთავსის პირიდან ამონთხევა.
ვულნუსი
მექანიკური ძალის გარეგანი ზემოქმედების შედეგად ქსოვილთა მთლიანობის დარღვევა.
<< Previous  1 2