ვაგი

კარდიოლოგიური კლინიკა

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
კარდიოლოგია
დოქტ. ალექსანდრე გვიჩია, ნათია ყამარაული, მაია სანადირაძე, პირიმზე გოგიტიძე
ლაბორატორია
ლამარა ძნელაძე
კონტაქტი:
თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქ.48
ტელ.: 707700
ვებ-გვერდი: medportal.ge/vagi