პროქტოლოგიის ცენტრი

ცენტრის დირექტორი: დოქტ. გელა მუხაშავრია

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
პროქტოლოგია
დოქტ. გელა მუხაშავრია, დოქტ. მაია ქარაბაკი, გია მუხაშავრია
კონტაქტი:
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.29/ა
ტელ.: 2395538