ექსპრესდიაგნოსტიკა

"ექსპრესდიაგნოსტიკა" გთავაზობთ ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს. ჩატარებული ანალიზების შედეგები ინახება მუდმივად და პაციენტისათვის ხელმისაწვდომია ნებისმიერ დროს, რაც ადრეული დიაგნოსტიკისა და ეფექტური მკურნალობის საშუალებას იძლევა.
კომპანიის მიზანია თანამედროვე, მუდმივად განახლებადი, მაღალხარისხიანი და ფინანსურად ხელმისაწვდომი დიაგნოსტიკური ტექნოლოგიების განუხრელი დანერგვა.

კონტაქტი:
თბილისი, 0160, ვაჟა-ფშაველას გამზ.16
ტელ.: 2471717
ფაქსი: 2387734
ელ.ფოსტა: info@exdi.ge
ვებ-გვერდი: exdi.ge