ფსიქოლოგიური და სექსოლოგიური სამსახური

დირექტორი: პროფ.ანდრო კანდელაკი

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ბავშვთა ფსიქოლოგია
დოქტ. ნატა მეფარიშვილი
სექსოლოგია
პროფ. ანდრო კანდელაკი, პაატა სოფრომაძე
კონტაქტი:
თბილისი, 0179, ი.ჭავჭავაძის გამზ.5
ტელ.: 2293439, 577411571, 577400834
ელ.ფოსტა: sgs_ert@posta.ge