მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური ცენტრი

მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური ცენტრი კვალიფიციური და გამოცდილი სამედიცინო პერსონალით ახორციელებს ყველა ტიპის ლაბორატორიულ კვლევებს უახლესი ტექნოლოგიებით.

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ლაბორატორია
დოქტ. ნათელა კაციტაძე, ნინო სარჩიმელია, ნინო ჯავახიშვილი, ლელა ნიკოლაიშვილი, სალომე სირაძე
კონტაქტი:
თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.5
ტელ.: 2224045, 2483838
ელ.ფოსტა: htdclab@gmail.com
ვებ-გვერდი: medportal.ge/htdclab