სპირიდონ ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

სპირიდონ ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი წარმოადგენს ამბულატორიულ-სტაციონარული ტიპის კლინიკას, რომელიც უზრუნველყოფს პარაზიტულ დაავადებათა დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას თანამედროვე გაიდლაინების შესაბამისად.
ინსტიტუტი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კადრებით, გამოცდილი ექიმებით. ინსტიტუტის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობისთვის მაღალი ხარისხის თანამედროვე სამედიცინო დახმარების მიწოდება, სამედიცინო სფეროს მუშაკებისა და პაციენტების სამედიცინო განათლება. დაწესებულების ბაზაზე წარმოებს სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში.

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ამბულატორია
თეა ჩიქოვანი
კონტაქტი:
თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ.139
ტელ.: 2959226, 2951118, 2950234
ფაქსი: 2967781
ელ.ფოსტა: medpari@yahoo.com
ვებ-გვერდი: medportal.ge/parasitology