წოპე

პლასტიკური და ესთეტიკური ქირურგიის ცენტრი

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
პლასტიკური და ესთეტიკური ქირურგია
ვახტანგ ხუციძე, ზურაბ ხუციძე, თეიმურაზ გასვიანი
კონტაქტი:
თბილისი, 0112, თევდორე მღვდლის ქ.13
ტელ.: 2351445, 2346366
ელ.ფოსტა: khutsidze@mail.ru
ვებ-გვერდი: www.tsopeclinic.com