ურანტი

სამედიცინო ცენტრი ახორციელებს ნარკომანიითა და ალკოჰოლიზმით დაავადებულ პირთა ამბულატორიულ და სტაციონალურ მკურნალობას, ასევე, ამ პირთა და მათი ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მხარდაჭერას.

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
ლაბორატორია
ნინო აფაქიძე
ნარკოლოგია
ნათია გამყრელიძე, ნიკოლოზ კაპანაძე, დოქტ. ზურაბ სიხარულიძე
ნევროლოგია
ნიკოლოზ პაპუაშვილი
ფსიქოთერაპია
ნინო გვახარია, ლელა მდინარაძე
კონტაქტი:
თბილისი, ყაზბეგის გამზ.16
ტელ.: 2391245, 2397846, 2391349
ფაქსი: 2391246
ელ.ფოსტა: mail@uranti.ge
ვებ-გვერდი: medportal.ge/uranti