სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური

დაწესებულებაში ხდება ჯანმრთელი პოპულაციიდან სისხლის დონორების შერჩევა, დონაციის ჩატარება, სისხლის და სისხლის კომპონენტების დამზადება, დონორული სისხლის აპრობაცია, დამზადებული სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი, შენახვა და სამკურნალო დაწესებულებების უზრუნველყოფა უსაფრთხო სისხლის კომპონენტებით, 24 სთ–იან რეჟიმში. ასევე, წარმოებს ჰემატოლოგიური ავადმყოფების კონსულტირება და საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სახის ლაბორატორიული გამოკვლევების ჩატარება.
სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის გენერალური დირექტორია როლა შავლაყაძე, მოადგილე - მარინე რუხაძე.

განყოფილებები/კაბინეტები
სპეციალისტები
დონორთა დაკომპლექტება
მედეა კაცაძე
ეპიდემიოლოგია
მანანა ნაჭყებია
ექსპედიცია
მარო ძნელაძე
სისხლის და სისხლის კომპონენტების დამზადება
ნაილი გულამერიანი
სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია
ლეილა ნაცარაშვილი, ზაირა გიგილოშვილი
ტიპირების ლაბორატორია
მზისადარ მჟავანაძე, დოდო ახობაძე, მარინა ნაცვლიშვილი
შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია
მარინა აბესაძე, როლეტა მურუსიძე
ჰემატოლოგია
გრეტა კერესელიძე, გურანდა ლაღიძე, ზაირა გიგილოშვილი
კონტაქტი:
თბილისი, დ.უზნაძის ქ.45
ტელ.: 2955981, 2954264
ელ.ფოსტა: bloodbank@mail.ru
ვებ-გვერდი: medportal.ge/bloodbank