სტატისტიკური ცნობარი
შინაარსი
 
წინასიტყვაობა
დემოგრაფიული სტატისტიკა
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება
ჯანდაცვის სისტემის ქსელი, კადრები, რესურსები
პირველადი სამედიცინო დახმარება
ქირურგიული დახმარება
დამხმარე განყოფილებების მუშაობა
დიაგნოსტიკური განყოფილების მუშაობა
ანტირაბიული კაბინეტის მუშაობა
სისხლის დამამზადებელი სადგურების და სისხლის გადასხმის კაბინეტების მუშაობა
პროფილაქტიკური აცრები
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
ინფექციური დაავადებები
ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები
შიდსი
სიმსივნეები
სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები
ენდოკრინული დაავადებები
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები
ნერვული სისტემის და გრძნობათა ორგანოების დაავადებები
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები
შარდსასქესო სისტემის დაავადებები
ტრავმები, დამწვრობები და მოწამვლები
გლოსარიუმი