ჟურნალები
 
თანამედროვე მედიცინა
2010      
 
 1(14)
     
 
     
 
     
 
     
 
ჟურნალი თანამედროვე მედიცინა
2002 2003 2004 2005
 
Vol.1 Nº1
Vol.1 Nº2
Vol.2 Nº1(3)
Vol.2 Nº2(4)
Vol.2 Nº3(5)
Vol.3 Nº1(6)
Vol.3 Nº2(7)
Vol.3 Nº1(8)
Vol.4 Nº1(9)
Vol.4 Nº2(10)
 
კარდიოექსპრესის ჟურნალი ექიმებისათვის
2006 2007    
 
 N1 N3    
 N2      
 
 
 
საქართველოს სამედიცინო სიახლეები
2003 2004 2005 2006
 
       
 
 
 
სამხრეთ კავკასიის დერმატოლოგიის და ვენეროლოგიის სიახლენი
2005 2006 2007  
 
 N1  N1
 N2
 N1
 N2
 
 
 
 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი
2005 2006    
 
N1
N2
N1
N2
   
 
 
 
საქართველოს სამედიცინო მოამბე
2005      
 
N1
N2
     
 
 
 
სტატისტიკური ცნობარი
2004      
 
       
 
საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი
2008 2009    
 
 N1
 N1    
 N2
     
 N3
     
 N4