კომპიუტერული სათვალეები

კომპიუტერთან მუშაობის დროს ადამიანთა ჩივილები თვალების არეში არასასიამოვნო შეგრძნებებისა და დისკომფორტის გამო სულ უფრო მატულობს, აქედან გამომდინარე, მხედველობისათვის უსაფრთხოების პრობლემა დიდ ყურადღებას იქცევს.

აკად. ს. ნ. ფეოდოროვის ხელმძღვანელობით შემუშავებულია კომპიუტერული სათვალე, რომელიც მიღებულია დამცავ საშუალებად კომპიუტერთან მუშაობისას. იგი ხასიათდება შემდეგი თვისებებით:

 

სათვალის ხმარება მიზანშეწონილია დიდებისათვის და, განსაკუთრებით, ბავშვებისათვის, რომლებიც ერთობიან კომპიუტერული თამაშებით.  

 

აღნიშნული სათვალის ხმარების ხანგრძლიობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად და დამოკიდებულია მხოლოდ კომფორტულობის შეგრძნებაზე.

 

გამოკვლევები ადასტურებენ, რომ, კომპიუტერული სათვალეების დადებითი გავლენა უფრო თვალსაჩინოა მათი მუდმივად გამოყენების შემთხვევაში.

 

                                                                                                         http://vision.ochkam.net/